Шуменското духовно училище събра средства в помощ на децата без родители

 

Учениците и преподавателите от СОДУ „Нювваб” в град Шумен се включиха в кампанията за набиране на средства за подпомагане на Фонд „Сираци” към Мюсюлманското изповедание. Набраната сума беше предадена на Районно мюфтийство - Шумен от група ученици. Районният мюфтия Месут Мехмедов благодари за подкрепата в това благородно дело.