Посещения на исторически и културни обекти в Медина

Българските граждани, които успешно извършиха поклонение хадж в Мекка, посетиха и Медина, където отседнаха в хотел „Рутана ел-миск”, намиращ се на 150 метра от свещената джамия на Мухаммед (с.а.с.). След пристигането в свещения град всеки ден са осъществени различни религиозни, образователни и културни мероприятия, подготвени от организационния екип на Главно мюфтийство. Във времето извън религиозните ритуали хаджиите оползотвориха времето си, посещавайки исторически и културни обекти, имащи отношение към историята на исляма.
Сред посетените обекти бяха откритата през месец септември музей на Свещения Коран, както и музеите за прекрасните имена на Аллах (есма-ул-хусна) и живота на последния Аллахов Пратеник.
Хаджиите обогатиха знанията си по история, посещавайки мединската жп гара на историческата Хиджазка железница, която в момента е превърната в Музей на Мединату-л-муневвера. Днес в градината на гарата се намира и джамията Сукия, построена на мястото, където Мухаммед (с.а.с.) е напоил до насита само с мех вода около 300 сахабии, тръгнали на поход за Бедр, намираща се на около 180 километра от Медина.
Посетени бяха също центърът за образование, култура и изкуство Дар-ул-калем, помещаващ се в една от историческите сгради, построена в края на османския период и джамията Анберийе, изградена от Султан Абдулхамид ІІ.
Най-интересното мероприятие беше мединският тур, в рамките на който бяха посетени джамиите Къблетейн, Куба и Фетх. Най-силното емоционално преживяване за хаджиите беше в подножието на планината Ухуд, където се развила Ухудската битка и много видни мюсюлмани са паднали шехиди. Там хаджиите посетиха гробището на шехидите и се изкачиха на връх Айнейн, където се развила най-критичната битка. Посетена бе и местността, наричана Себа Месаджид (Седемте джамии), където се развила битката при Хендек (Рова).
Отделно бяха посетени историческата джамия Гамаме и джамиите носещи имената на четирите праведни халифи – Ебу Бекир, Омер, Осман и Али (р.а.), построени на местата, където те са ръководили изпълнението на байрамски намаз.