В Сливен се проведе заседание с имамите от района

На 13.10.2015 година се проведе работна среща с имамите от Районно мюфтийство - Сливен.
Основните теми, които бяха обсъдени в рамките на работното събранието, бяха „Седмица на джамиите” и значението й,  курсовете, проведени от Главно мюфтийство (курса за имами в село Устина, курса за Тасхих и хуруф в Шумен и летните коран-курсове). Имамите споделиха за проблемите, с които се сблъскват по регионите на местоработата си.
Районният мюфтия на Сливен Акиф Акифов отговори на зададените от участниците в заседанието въпроси, като даде и предложения за отстраняването на трудностите в работата на колегите си.
Събранието беше закрито с отправяне на дуа от страна на районния мюфтия.