Делегация от Главно мюфтийство участва в международна среща в Мекка

Делегация от Главно мюфтийство, включваща председателя на ВМС и зам.-главен мюфтия Ведат С. Ахмед, районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов и главния секретар Ахмед Ахмедов, участва в международна среща по случай Курбан байрам, организирана в гр. Мекка от председателя на Диянета на Република Турция проф. д-р Мехмед Гьормез. От няколко години форумът е придобил традиционен вид и се провежда по време на хаджа, за да укрепва братските чувства между представителите на различни страни.

Международната байрамска и братска среща бе уважена от представители на около 40 страни, сред които имаше министри, мюфтии, ръководители на хаджийски делегации от мюсюлмански страни и представители на мюсюлмански малцинства от Европа, Африка, Америка и Азия. В основен акцент на срещата се превърна последното печално събитие, което се случи по време на хаджа в близост до Мекка, при което загубиха живота си около 800 души, а ранените са много повече. 

В изказването си проф. Гьормез подчерта необходимостта от осмисляне на ценностите на ислямската цивилизация, етичните норми като състрадание, милосърдие, братство и човечност. Той благодаи на саудитските власти за полаганите усилия за организацията на хаджа, също така ги призова към по-отговорно отношение. Същия призив отправи и към представителите на хаджийските организации и самите хаджии, като обърна внимание на необходимостта от организиране на по-широкомащабна предварителна обучителна дейност за хаджиите и спазване на реда и дисциплината по време на хаджа.

Представителите на Главно мюфтийство изразиха благодарността си за организирания форум и отправената покана, поднесоха поздравите на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и изрзаиха благопожеланията си.