Българските хаджии посетиха историческата местност Джиране

След успешното изпълнение на ритуалите на хаджа, българските хаджии в рамките на пребиваването им в Мекка, от една страна извършват допълнителни ибадети, а от друга – посещения на исторически и значими места. На 30 септември хаджиите бяха на посещение в местността Джиране, която се намира на около 30 километра от Мекка и е извън неприкосновената зона (харем). 

По време на посещението си в местността хаджиите бяха запознати от зам.-главния мюфтия Ведат Ахмед с историческите събития, които се случили по време на битката при Хунейн. Тази битка е породена от нападението на племената Хавазин и Сакиф срещу мюсюлманите, които се завръщали в Медина след превземането на Мекка без проливане на кръв. Независимо от мощната армия на бедуините от Хевазин и Сакиф, мюсюлманите са ги победили. В резултат на което са взели богата плячка и много военопленници. 

Плячката била съхранена в местността Джиране с надеждата, че побегналите нападатели ще се върнат, за да ги търсят и ще помолят да бъдат опростени. Но след известно време поради настояване на мюсюлманските бойци, които отскоро били влезли в лоното на исляма, Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е разпределил плячката между тях. Впоследствие, наистина, побегналите от съкрушението са се върнали, изразили привързаност към мюсюлманския водач и поискали загубените си имущества, но получили само една пета от тях – делът, който бил отреден за държавната хазна (Бейт-ул-мал). 

След успокояване на нещата Мухаммед (с.а.с.) с видни сахабии като Ебу Бекир, Омер и Осман е влязъл в ихрам в местността Джиране и изпълнил поклонение умре, посещавайки Мекка. За запаметяване на тази постъпка на Мухаммед (с.а.с.) на същото място е построена джамия, където днес част от хаджиите идват и се преобличат в ихрам, за да извършат поклонение умре. Последвайки този пример и нашите хаджии облякоха специалните си дрехи (ихрам), за да направят допълнително поклонение умре.

В местността Джиране се намира изворът, който е потекъл след поставяне на ръка на земята от Мухаммед (с.а.с.) и отправена от него дуа, за да бъдат напоени зажаднелите мюсюлмани. За съжаление, работещата допреди няколко години изворна чешма, днес е затворена.