Посещение във Върбяне

На 12.05.2015г. Районния мюфтия на Шумен г-н Месут Мехмедов заедно със своя екип, кмета на с. Върбяне г-н Николай Найденов и  кмета на общ. Каспичан г-жа Милена Недева посетиха джамията в с. Върбяне. След направеният оглед беше установено, че джамията е в окаяно състояние и се нуждае от спешен ремонт. Общинския кмет г-жа Недева обеща да помогне за възстановяването на покривната конструкция, която е от първостепенно значение за спиране на по нататъшното разрушаване на сградата. От своя страна Районният мюфтия изрази своята готовност също да съдейства  и да помогне според възможностите на Изповеданието.