Жени от мюсюлманската общност в търговищко посетиха джамията „Ахмед бей“ в Разград

 

Група от близо 50 жени от мюсюлманската общност в Област Търговище бяха на организирано посещение в разградската джамия „Ахмед бей“. По време на посещението си, състояло се на 23 януари (четвъртък) тази година, групата беше придружавана от Гюлшен Ахмедова - ваиз към Мюсюлманско изповедание.  

Гостите бяха посрещнати в джамията на Разград от районния мюфтия Мехмед Аля, имама на джамията Шакир Ахмедчиков и група жени от местната мюсюлманска общност. Аля запозна посетителите с историята на джамията, а имамът Шакир Ахмедчиков изнесе лекция, посветена на основите на вярата.

След това организираната група имаше възможността да продължи своята обща програма с четене на пасажи от Коран-и Керим, изпълнения на религиозни песнопения (иляхи) и сохбет.