ГРАДИНАТА НА ХАФЪЗИТЕ

 

Интервю с хафъз Шефкет Хаджи – директор на Курса за хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“ в гр. Мадан

 

Хафъз Шефкет Мурад Хаджи е роден през 1959 г. в гр. Мадан, обл. Смолян. Средното си образование завършва в същия град. Още от малък започва религиозното си обучение при своя баща – хафъз Мурад Хаджи, при когото, завършвайки наизустяването на Коран-и Керим, на 14 години става хафъз.

Работи като шивач, а след това известно време е миньор в родния си миньорски град.

През 1991 г. е назначен за имам на гр. Мадан, а през 1997 г. е избран за районен мюфтия на Смолян, където остава за два мандата. От 2004 г. е преподавател по наизустяване на Коран-и Керим – първо в с. Чепинци, общ. Рудозем, а след това, до настоящия момент, в Курса за хафъзи, който се намира в Централната джамия на гр. Мадан. Женен, с две деца.

 

 

Уважаеми хафъз ефенди, Пратеника на Аллах (с.а.с.) казва: „Най-добрите сред вас са онези, които изучават и обучават хората на Корана“. Вие идвате от фамилия на хафъзи, може ли да ни разкажете за своя път в хафъзлъка и колко хафъзи са израснали във Вашето семейство?

Наизустих Корана по времето на комунизма, когато бях на 14 години, т.е. това стана до 1973 година. Моят учител беше баща ми, хафъз Мурад Хаджи, Аллах рахмет ейлесин! Тогава нямаше религиозни училища, всякаква религиозна дейност беше забранена и може би това беше единственият възможен начин да наизустиш Корана – в семейството, където по-лесно можеш да се скриеш, както и да постоянстваш в уроците.

Традицията с хафъзлъка – наизустяването на Коран-и Керим – бе продължена в нашето семейство от дъщеря ми, от племенника ми, а и от моите внуци, които също поеха по този път, сега единият от тях вече е хафъз, а другият в момента продължава наизустяването.

 

Вие сте от малкото хора, които са наизустили Свещения Коран през най-опасните времена на тоталитарния режим. С какви трудности се срещахте тогава и дали е по-трудно наизустяването на Корана днес – във времето на технологиите и социалните мрежи?

Когато аз учих Корана, трудностите бяха в това, че нямаше специални училища и всичко трябваше да става скришно, защото подобни дейности бяха забранени. Тогава хората имаха желание, но нямаха възможност, а днес е обратното – има много възможности, но няма желание за религиозно обучение.

За да наизустиш Корана, трябва да посветиш голяма част от живота си на тази дейност. Днес имаме хиляди изкушения, които запълват времето ни. Технологиите, които уж пестят времето, поради погрешното им използване се превръщат в негови убийци. А за да наизусти Корана едно дете, то трябва да остави телефона и да вземе Корана – да го вземе не само в ръцете си, но в съзнанието и сърцето си. Тогава, с позволението на Аллах Теаля, нещата се получават. И въпреки всичко – независимо от времето, в което живее – ако човек истински желае да постигне нещо и положи достатъчно усилия, трудностите няма да го спрат.

 

На 7 юли 2019г. с официално тържество беше отбелязан 20-годишният юбилей на Курса за хафъзи в град Мадан. Как се роди идеята за откриването на тази специална школа и колко са хафъзите, които са завършили до днес в нея?

В нашия район наизустяването на Свещения Коран е било широко разпространено още преди времето на комунизма и създаването на курса беше по-скоро естествено продължение на тази прекрасна традиция.

След 1989 г. баща ми, хафъз Мурад Хаджи, започна да се занимава интензивно с обучаване на деца в Коран-курсовете, а някои от тях започнаха да наизустяват Корана. Имаше деца от далечни населени места, които също искаха да се обучават, и трябваше да се създадат условия за това. Тогава аз бях районен мюфтия в Смолян и потърсих съдействие от Главно мюфтийство за създаването на курса. Тогавашният главен мюфтия Мустафа Хаджи се отзова и направи всичко възможно за неговото основаване и съществуване до днес.

През този двадесетгодишен период в курса постъпиха доста ученици от различни краища на България. Тези, които идват за около два месеца през лятото, не ги водим в редовните дневници. Онези от тях, които изявяват желание и остават за по-дълго време, най-напред се научават да четат Коран-и Керим правилно – според правилата на теджвида, а след това започват да наизустяват словата на Аллах (с.т.). Някои от тях са наизустили около 100 страници, други – до 200, до 300 страници. Тези ученици са около 210 до момента. А броят на успешно завършилите ученици, които вече са хафъзи, е 25.

 

Важен е въпросът откъде се намират средства за поддръжката на курса и дали мюсюлманската общност в България подкрепя дейността на школата Ви?

Средствата за съществуването на курса са предимно от дарения и кампании. Главно мюфтийство поема по-голямата част от разходите, останалата част са дарения от мюсюлманската общност в парична и материална стойност, както и в хранителни продукти. Използвам вашето списание да благодаря на всички, които са подпомогнали съществуването на курса досега. Нека Аллах да е доволен от всички тях!

 

Освен наизустяването на Коран-и Керим изучават ли се и други предмети в курса, как се отразява това на децата, които в същото време ходят и на училище?

Освен наизустяването на Корана децата изучават и други религиозни предмети – акаид, фъкъх, сийер, ахляк. Тези предмети са неизменна част от религиозната подготовка, а програмата в курса е съобразена с програмата в училище. Искам да отбележа, че ние държим учениците ни да постигат успех не само в курса, но и в училище. Само така те ще имат стабилна подготовка занапред.

Напредналите ученици имат основната подготовка за имами и доста от тях вече изпълняват тази длъжност в различни населени места.

 

Както казва Пейгамбера (с.а.с.): „Хората са като златните и сребърните руди, онези, които са били добри в невежеството, са добри и след като станат мюсюлмани, ако научат религията и се посветят в нея“. Та въпросът ми е: какъв трябва да бъде нравът – ахлякът, на един хафъз и дали наизустяването на Корана променя морала на човека?

Всеки мюсюлманин трябва да полага усилия за усъвършенстване на вярата и морала си. Наизустяването на Свещения Коран е един от достойните начини да се постигне тази цел. Така човек се отдава на ибадет – служене, приближава се към своя Създател. А когато думите на Всевишния Аллах се затвърдят в сърцето и съзнанието, те ни защитават от изкушението на шейтана.

 

И преди да завърша, искам да попитам: има ли определено време за възпитаването на един хафъз? За колко време човек може да наизусти Корана и какви са най-големите проблеми, с които се срещате в подготовката на децата? Пред какви трудности се изправят кандидат-хафъзите днес?

Обучението на един хафъз е индивидуално. То зависи от много фактори – възрастта на детето, неговата памет и способност да наизустява, времето, което отделя за това обучение, и не на последно място – желанието и упоритостта, с които подхожда към това начинание, и от особено значение е отношението на родителите към обучението. Ако те го контролират, наставляват и подкрепят безрезервно, резултатът е налице.

Наизустяването на Корана е труден процес, но наградата за ахирета както за хафъзите, така и за родителите им е огромна. Расулюллах (с.а.с.) е казал: „Който чете Корана и делата му са съобразени с това, което е в него, Аллах Теаля (с.т.) ще сложи на главите на родителите му в съдния ден корони, които ще светят по-силно от слънцето на земята, а можете ли да си представите какво ще бъде положението на този, който го е следвал?“.

Житейската ми практика показва, че никога и за никого не е нито прекалено рано, нито прекалено късно да започне да наизустява Свещения Коран. Дали даден ученик запаметява по-лесно или по-трудно айетите, също не е водещ фактор. В случая упоритостта и положените усилия имат по-голямо значение за постигането на успех.

Използвайки опита на подобни школи за хафъзи от съседни държави, се стараем да улесним учениците си, тъй като и тяхното време е ограничено, а и те също имат необходимост от почивка и развлечения. Полагаме усилия да бъдем взаимно полезни, за да постигнем по-добри резултати в обучението. Наши ученици участват в различни международни състезания по четене на Коран-и Керим и, елхамдулиллях, се представят доста добре.

Аз искрено се радвам за успехите на всеки свой ученик, за всеки нов „пазител на Корана“ и моля Всевишния Аллах да улесни стъпките им, да ги дари със силна вяра и мъдрост. Надявам се броят им постоянно да расте и да бъде продължено това дело в България.

 

Казвайки „Амин“ на Вашата дуа, искам да Ви благодаря за отделеното време. Както и да Ви поздравя по случай новото име на Курса за хафъзи, което беше дадено по време на юбилейното честване, а именно „Хафъз Мурад Хаджи“– вашият учител и основател на този курс за подготовка на хафъзи, който все още е единствен в България. Аллах Теаля да бъде доволен от Вас и да улеснява благодатния Ви път!