Достоверна и недостоверна информация

 

Без съмнение, едно от най-скъпите и важни неща на дунята е информацията. Много от хората полагат големи усилия за придобиването ѝ, жертвайки за това време, средства и нерви. Знанието или притежаването на информация влияе както на психиката, така и на действията на човека. Тези действия могат да бъдат насочени в добра или лоша насока.

А какво всъщност е информацията? Тя представлява налично, използваемо знание. Често сме свидетели на това хората да злоупотребяват с информацията. Но когато става въпрос за злоупотреба с информация, свързана с исляма, тогава нещата стават много по-опасни, защото така се застрашават както земният ни живот, така и ахиретският. Поради това от жизненоважно значение за нас като мюсюлмани е да черпим достоверна информация за нашата прекрасна религия – ислям.

Когато се взрем назад в историята, виждаме как малко след смъртта на Мухаммед (с.а.с.) започват да се измислят хадиси от негово име, като по този начин хората разпространяват грешна информация сред обществото. А каква е целта от това? Някои хора го правят за показ, други – с цел придобиване на дивиденти, и т.н. Като се върнем в наши дни, отново виждаме как историята се преповтаря. Свидетели сме на едно много опасно явление, а именно появата на ,,фейсбук муджтехиди“. Някои от тези хора отхвърлят достоверни хадиси, други пък – изцяло сюннета на Мухаммед (с.а.с.), трети измислят хадиси от името на Расулюллах (с.а.с.), забравяйки думите му: „Който излъже от мое име, нека си приготви мястото в джехеннема“.

Tова го е имало и вероятно ще го има… Въпросът е как можем да се предпазим от подобни лица и действия и въобще как да разграничаваме достоверната информация от недостоверната, когато става въпрос за ислям, а ние самите имаме базови познания? Аллах казва в Корана: „И питайте знаещите, ако самите вие не знаете!“ (ел-Енбия, 21: 7). Когато търсим тези ,,знаещи“, трябва да вземем под внимание къде са придобили знанията си по ислям, дали се ползват с доверие в обществото (ако не ги познаваме лично), но като цяло всеки сам може да си добави и други свои критерии.

Живеем в такива времена, в които информацията ни засипва отвсякъде, но за жалост, голяма част от нея не е истина! Трябва да бъдем много внимателни… Ако искаме да се развиваме и да бъдем от печелившите както на дунята, така и в ахирета, трябва да изпълним заповедта на Аллах: „Чети!“. Не са равни знаещите и незнаещите! Шейтанът ще се опита по всякакъв начин да ни заблуди, така че ние трябва да намерим сигурни начини, с които да разграничаваме достоверната от недостоверната информация.

Източникът на информация е много важен. Когато източникът е Коранът, там няма съмнение за словата на Аллах. Също така сърцето ни трябва да е спокойно, когато източникът е сахих или мутеватир хадис. Не трябва да забравяме, че когато придобием достоверна информация за исляма, трябва да се опитаме колкото се може по-скоро да я приложим в нашия живот. В противен случай тази информация в съдния ден ще се яви против нас. Това е и една от болестите на днешните поколения, а именно придобиването на много достоверни знания, които не се прилагат в живота. Но когато сме искрени пред Аллах и приложим знанията си, информацията достига до сърцето. Променя се животът ни към по-добро. Няма как да са равни пред Аллах двама души, единият от които е придобил достоверна информация за това как се кланя намаз, след което прилага тази информация, потвърждавайки я със сърцето си. А другият е придобил същата наука, но не я прилага, а само се прави на учен във фейсбук. Този, който я прилага, е много над другия! Така е и с останалите ибадети. Не бива да забравяме, че на този, който върви по пътя на Аллах и е искрен, Всемогъщия ще му помогне да разграничава хакка от батъл, т.е. истината от заблудата. Затова трябва да спазим инструкцията на хадиса на Мухаммед (с.а.с.), гласяща: „Търсете науката от люлката до гроба“, и да бъдем искрени пред Аллах, за да можем да разграничаваме достоверната от недостоверната информация, и да бъдем от печелившите както в нашия кратък земен живот, така и във вечния ахиретски. Моля Аллах Теаля да затвърди сърцата ни по Неговата религия и да ни стори от онези, които разграничават хакка от батъл!

 

 

Рейхан Караалиев Имам-ваиз към РМ Плевен