Опровержение на Главно мюфтийство по повод изнесена недостоверна информация в медиите

 

Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България опровергава информацията изнесена от национални и препечатана в регионални медии, че лицето Ремзи Хасан  изпълнява длъжността имам в гр. Харманли. Лицето  Ремзи Хасан не е в трудово-правни отношения с Мюсюлманско изповедание и не изпълнява длъжността свещенослужител-имам. Според регистрите на Изповеданието длъжността свещенослужител-имам се изпълнява от Али Шеит. Главно мюфтийство апелира към представителите на средствата за масова информация да проверяват коректността и истинността на информацията с оглед предотвратяване на предаването на недостоверна информация.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.