Работна среща с имамите към Районно мюфтийство – Варна

 

На 26.01.2015г. се проведе заседание с имам – хатибите към мюфтийство-Варна. Срещата беше открита с прочит на айети от Свещения Коран от имама Юксел Вели. Районния мюфтия поздрави и благодари на присъстващите имами. Бяха обсъдени въпроси свързани с дейността и задълженията на свещенослужителя /имам –хатиб/, разпространението на изданията на Мюсюлманско изповедание. Семинарите за подготовка на имами чрез опреснителни курсове организирани от отдел “Иршад“ и обсъждане на проблемите с които се срещат имамите в населените си места. Срещата беше закрита с дуа направена от имама Юмер Йозйер.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.