Комисията по издаване на сертификат „Хелял“ проведе семинар в София

 

 

На 13 май в „Медийно-културния“ център на Главно мюфтийство се проведе семинар за хелял храната и начините на производство.

В семинара участваха лица, които се занимават с производство, отговарящо на стандартите за хелял.

Относно обучителния семинар председателят на Комисията по издаване на сертификат „Хелял“ към Главно мюфтийство Бейхан Мехмед сподели: „Този семинар е първият от рода си за обучение на хората, които са заети в сферата на производство на месо, отговарящо на стандартите за хелял.“

Бейхан Мехмед  сподели още, че всяка година членовете на Комисията участват в програмите на международните организации за хелял сертифициране и обменят опит с тях. И следователно сертификатът за хелял производство издаден в България е валиден и за останалите държави, които са членове на международните организации за хелял сертифициране.

Първата лекция беше представена от председателя на ВМС Ведат Ахмед, който говори по темата „ Хелялът - начин на живот“. След което д-р Ахмед Лютов представи дейността на Комисията по издаване на сертификат „Хелял“.

Председателят на Комисията по издаване на „Хелял“ сертификати говори по темата за „За кои неща да внимаваме, когато произвеждаме хелял месо?“

„По време на семинара участниците споделиха много хубави идеи, откриха се някои проблеми. Оказа се, че не навсякъде успява да достигне Комисията по издаване на сертификат „Хелял“ и ще се работи в тази насока към подобряване на ефективността на работата на Комисията и членовете.“ каза Бейхан Мехмед.

Д-р Шахин Сюлейман говори за ползите от месото от здравна и религиозна гледна точка. „Всичко, което човек яде оказва влияние и на физическото и на духовното му състояние“ отбелязва д-р Шахин в своята лекция.

Семинарът приключи с кратка дискусия и връчване на удостоверения за участие на участниците в програмата.

 

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.