Районно мюфтийство – Сливен проведе месечното си събрание с имамите от региона

Декемврийското събрание с имамите от Районно мюфтийство – Сливен се проведе на 17.12. (сряда). Гости на мероприятието бяха началникът на отдел „Иршад” Халил Ходжов и имамът на рудоземската джамия Хайри Шерифов. Дневният ред включваше анализ както на минали събития, така и обсъждане на предстоящи такива като абонаментната кампания за списание „Мюсюлмани“.
Гостите изнесоха лекция, като имамът на Рудозем запозна участниците с мероприятията, които той организира и провежда с колегите си в своя град.
Събранието приключи с дуа за по-ползотворна и координирана работа.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.