Семинар за кандидат-хаджиите в гр. Шумен

 

На 08.08.2017г. в гр. Шумен се проведе семинар за кандидат-хаджиите, които ще пътуват за свещените места с Мюсюлманско изповедание. На семинара участваха кандидат-хаджии от областите Шумен, Разград, Търговище, Варна, Добрич, Силистра и Сливен.

Гости и лектори на семинара бяха Заместник главен мюфтия на Р. България г-н Ахмед Хасанов и г-н Мюддесир Мехмед – Районен мюфтия на гр. Силистра. Семинара започна с приветствие на гостите от г-н Месут Мехмедов – Районен мюфтия на гр. Шумен и продължи с лекция изнесена от Заместник главния мюфтия. По време на семинара бъдещите хаджии бяха запознати със същността на Хаджа и детайлите около изпълнението му.