Районното мюфтийство Благоевград призова за подкрепа на националната благотворителна кампания "Седмица на сираците"

Районния мюсюлмански съвет и Районното мюфтийство Благоевград призоваха на пресконференция за подкрепа на националната благотворителна кампания "Седмица на сираците", организирана от Главно мюфтийство в периода 23-26 ноември.
Водейки се от принципите на исляма и осъзната висока социална отговорност, отдел "Социален" на Главно мюфтийство организира в сътрудничество с районните мюфтийства националната благотворителна кампания под наслов "Подай ръка на сирак, спечели благоволението на Аллах", поясни председателят на Мюсюлманското настоятелство в Брезница Мехмед Хаджи. Целта е да се облекчат неволите на нуждаещите се, организирайки национални каузи в тяхна полза. Да ги подкрепяме е наш граждански и
религиозен дълг, каза Мехмед Хаджи.
Ежегодно, както бе съобщено на пресконференцията, милиони деца по света осиротяват, губейки един или и двамата си родители и според статистически данни на ЮНЕСКО през 2015 г. техният брой по света се очаква да надхвърли 400 милиона. Тъгата на децата не засяга религия, не засяга държава, не засяга етнос, всички те имат нужда от закрила, от топлина, някой да им подаде ръка в най-трудните моменти от техния живот, за да се развиват и изграждат, каза имамът на Лъжница Мохамед Камбер.
Независимо от причините, много деца израстват без семейна любов и топлина и наш дълг е да им помогнем, посочи и районният мюфтия Айдън Мохамед. Подпомагането на нуждаещи се според него не бива да се върши кампанийно, а да бъде постоянно в дневния
ред на обществото. Нужна е не само финансова подкрепа, искаме да излъчим и доброволци във всяко населено място, които да отделят и от личното си време и да се грижат за сираците, като им отдадат и част от своята добрата, любов и внимание, каза още
Айдън Мохамед.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.