Стаята на времето до Свещената Кябе

 

 

Така е била наричана построиката, разположена вътре в Свещената джамия, недалеч от Кябе. Във времето когато не е имало часовници, определянето на времето се е извършвало от специално обучени хора. В продължение на почти хиляда години всички големи джамии в мюсюлманските градове са имали такива „стай на времето”. Специално обучени хора, които били наричани „майстори на времето” са били заети с важната работа да определят точното време за начало на молитвата и съставяли съответния календар.