Благородна инициатива

В началото на месец октомври голям пожар унищожи 12 къщи във кв. „Филиповци“, София. В резултат на това 12 семейства останаха без покрив на прага на идващата зима и дъждове. Районно мюфтийство - София чрез настоятелството във Филиповци и благодетели осигуриха хранителни продукти, обувки и малка част строителни материали за пострадалите хора.

Нека Всевишният Аллах Теаля да приеме това дело и да улесни потърпевшите да преодолеят изпитанието по леко.