Традиционен мевлид в Медина

Организационният екип на Главно мюфтийство пета поредна година организира мевлид за хаджиите в Медина. Той се проведе на 29 септември в хотела, намиращ се на стотина крачки от Месджид-и Небеви, където се намира гробът на последния Пратеник на Аллах.

Мевлида има специално място в духовно-културния живот на българските мюсюлмани. Тази традиция е запазена непокътната дори в най-тежките и тъмни комунистически времена. Затова и днес се отдава голямо значение на мевлида, който сплотява мюсюлманите и ги обогатява в духовно отношение, споделяйки добри чувства и прецизно устроени софри.

Организирането на мевлид в Медина – града на Мухаммед (с.а.с.) има много по-особено значение. Затова хаджиите проявиха голям интерес към мевлида, по време на който бяха четени айети от Корана, части от Мевлид-и шериф и стихотворения, прославящи Мухаммед (с.а.с.). Също така бяха изнесени кратки лекции на турски и български език. След приключване на мевлида организаторите и част от хаджиите почерпиха частниците в мевлида с фурми и сладки.