Главно мюфтийство взе участие в среща на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

В периода 26-28 септември 2016 година в столицата на Полша Варшава се състоя среща на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Темата беше  „Човешките права и свободата на религиите". Главно мюфтийство беше представено от няколко свои служители. Главният секретар на Главно мюфтийство в Република България Джелал Фаик представи в панел проблемите, свързани с вакъфските имоти на Мюсюлманското изповедание. Експертът по Връзки с обществеността Хайри Емин в рамките на заседанието на ОССЕ сподели проблемите, с които се сблъскват мюсюлманите в България - посегателствата срещу тях, престъпленията от омраза и законопроектите, свързани с ограничаването на правата на мюсюлманите в България. По покана на Главно мюфтийство  гост-лектор бе Жан-Мари Хейт - председател на център „Север-Юг“ към Съвета на Европа. Модератор на панела бе Баши Курейши, председател на EMISCO  - Европейски институт за борба с ислямофобията.