Мюсюлманите в Пловдив почетоха месец Мухаррем раздавайки ашуре

Мюсюлманите в гр.Пловдив почетоха месец Мухаррем раздавайки 700 порции ашуре във двата големи храма Мурадие и Имарет джамии.
Преди малко повече от две седмици встъпихме в първия ден от месец Мухаррем, началото на новата година по ислямското летоброене. Гост имамът на джамията Мурадие Нешат Ташкан през две последователни седмици направи вааз за значението на месец Мухаррем и денят Ашуре. Този месец заема специално място сред останалите, защото в него е заложен Денят Ашуре. В Епохата на щастието един от сподвижниците на Пратеника Мухаммед (с.а.с) дошъл при него и го попитал: „След Свещения месец Рамазан, кога ми препоръчвате да говея?”. „Говей в месец Мухаррем, защото той е месецът на Всевишния. Силно се надявам, че говеенето в 10-ия ден от този свят месец ще бъде повод Всевишният да опрости всичките ни грехове, допуснати в предходната година”.
По време на петъчното хутбе Районния мюфтия на Пловдив Ерсин Ахмед обясни че, отбелязването на Деня Ашуре, т.е. края на всемирния потоп, който сплотява цялото човечество, се счита за обща ценност на всички основни религии. Ерсин Ахмед подчерта, че историческото ястие ашуре се приготвя в знак на почитане на деня, в който човечеството се е родило за втори път. След приготвянето на ашурето ястието се раздава на близки, приятели и комшии, без да се прави разлика във вярванията.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.