Имамът на новата джамия на гр.Момчилград бе избран за „Имам на годината“ от Районно мюфтийство Кърджали

На 07.11.2014 г. районният мюфтия на Кърджали г-н Бейхан Мехмед  посети МН-гр.Момчилград нова джамия.  Посещението му бе свързано с номинирането на имама Айдън Юмеросман за имам на годината в районно мюфтийство Кърджали. За целта след петъчния вааз мюфтията поднесе в знак на благодарност плакет на имам хатиба на Момчилградската джамия. Районният мюфтия поздрави имама за сериозното и отговорно отношение към служебните му задължения , както и за стремежа му непрекъснато да се обучава и повишава квалификацията си чрез участие в курсове и семинари.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.