Работна среща на имамите от РМ - Плевен

На 18.06.2016 г.  в Плевен се проведе работна среща с имамите от Районно мюфтийство – Плевен.  Заседанието започна с четене на Коран- и Керим от  страната  на Нутфи Дайъ - имам на гр. Плевен.   На работната среща бяха разгледани теми, свързани с обявената от Главно мюфтийство Национална благотворителна кампания за социално подпомагане под наслов ,, Направи добро, спечели сърце‘‘.   Също така обсъждани и въпроси свързани  с летните Коран курсове и тяхната подготовка, организиране на ифтари, събиране на средства за подпомагане на фонд ,, Ислямско образование ‘‘и  други.

Заседанието приключи с дуа за берекет и благоденствие.