Над 1200 делегати ще участват на редовната Национална мюсюлманска конференция

 

Над 1200 делегати от цялата страна ще участват в редовната Национална мюсюлманска конференция (РНМК) на 24 януари от 10:30 в зала 1 на НДК, в София. Най-висшия форум на мюсюлманите в България се провежда нa всеки 5 години, ако извънрeдни обстоятелства не наложат извънредното провеждане.

Решение за провеждане на настоящата РНМК взе висшия колективен орган на Мюсюлманско изповедание (МИ), а именно Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) на 13 декември м.г. поради истичане на мандата на настоящотто ръководство.

На РНМК се  избира централно ръководство на МИ – главен мюфтия, председател на Висшия мюсюлмански съвет и членовете му. Това е форумът който има правомощията да разгледа и гласува промени в устава.

В края на предходната година се проведоха Общи събрания по места, който излъчиха своите делегати за РНМК.

На конференцията те ще имат възможността да изразят своите проблеми и упражнят правото си на глас за ръкородител на МИ.

Конференцията ще съдържа официална и делова част, и ще се излъчва на живо от официалната интернет страница на Изповеданиетоwww.grandmufti.bg

 

 

 

ПРОГРАМА РНМК 24.01.2016

7:30-10:00      Регистрация на делегати и гости

9:30-10:00      Регистрация на медиите

10:00-10:25    Регистрация на официалните гости

10:30 -10:35   Начало на РНМК-химн на БГ, химн ЕС

10:35-10:40    Художествено четене на Коран-и Керим

10:40-10:50    Откриване – Обръщение на един от най-възрастните делегати

10:50-11:05    Кратък  доклад на председателя на  Организациона комисия

10:05-10:10    Председателя на  Мандатна комисия обявява кворума

11:10-11:15    Избор на водещ и протоколчици

11:15-11:40    Изказвания на официални лица

11:40- 12:00   Доклад на председателя на ВМС

12:00-12:30    Доклад на главния мюфтия

12:30-13:00    Обсъждане на доклада и духовните въпроси на мюсюлманите

13:00-14:00    Доклад на на Уставната комисия, изслушване на нови предложения и гласуване на уставни промени.

14:00-14:30    Избор и гласуване на централни ръководни органи на МИ

14:30-15:00 Обръщения на новия главен мюфтия и председателя на ВМС

 

15:00   Закриване

 

15:00-15:30 Кратък брифинг за журналисти

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.