Намазът и дуата  – защитници на организма

Доцентът от катедрата на факултета по терапия на Ужгородския национален университет е собственик на 153 патента, като един от тях доказва, че намазът и дуата оказват огромно влияние върху организма на човека.
В продължение на дълъг период той изследвал 15 болни, които до и след намаз  давали кръв от вената и пръста. Някои от болните са правели дуа, а над други са се молили техните роднини. При тези наблюдения се оказали положителни промени в организмите на всички болни. Един от пациентите, който имал проблеми с костната система, качеството на кръвта след като за него е била направена дуа се подобрила шест пъти.
Въз основа на наблюденията учения е достигнал до извода, че молитвата  е защитник на организма.