На 14.10.2014 г. в Централната джамия на гр. Рудозем се проведе програма, посветена на „Седмицата на джамиите“ в рамките на националната кампания на Главно мюфтийство, която се провежда от 13 до 19 октомври.

Активност в програмата проявиха повече от 40 жени от община Рудозем, които взеха участие в организирания благотворителен базар. Базарът предизвика особен интерес, като беше събрана сумата от 300 лева.  Програмата продължи с лекция, изнесена от Районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов. В лекцията си на тема: „Ролята на джамията в живота на мюсюлманина“, той припомни на аудиторията многофункционалността на  джамията по времето на Пратеника Мухаммед (с.а.с), както и качествата, с които Всевишния Аллах, в 18-ти айет на сура „Покаянието“, описва онези, които полагат усилия за строежа и поддръжката на джамиите, и за изграждането на ислямското общество. Районният мюфтия отбеляза, че предизвикателството, пред което се намират мюсюлманите днес, е да превърнат отново джамиите в центрове, формиращи ислямската идентичност и възпитаващи ислямското семейство. В края на седмицата петъчните проповеди в централните джамии на областта ще бъдат на тема: „Мястото на джамията в живота на мюсюлманина“.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.