Ахмед Ахмедов: Предметът Религия не компрометира светския характер на училищата

Учебният предмет Религия учи децата на морални ценности и толерантност. Това мнение изразиха Ахмед Ахмедов – главен секретар на Главното мюфтийство, и преподавателката по Религия от 20 ОУ Руска Тошева в Сутрешния блок на България Он Ер.
Ахмедов е категоричен, че е грешно схващането, че при изучаването на предмет Религия децата ще бъдат обучавани по канонични строго определени правила, както се случва в религиозните училища. Той отчете, че за мюсюлманското вероизповедание този предмет не е новост и се изучава от 10 години в училищата от около 3100 деца до момента.

"Учи се по учебници, подготвени от Главното мюфтийство, които са съгласувани с образователното министерство, и в тях не е заложена сериозна канонична материя, която да попречи на естественото развитие на децата. Нещата се представени така, че да могат да бъдат възприети от децата и така да бъде формирана естествена морална култура", обясни Ахмедов.

"Предметът Религия не компрометира светския характер на училищата. Той естествено го подпомага, като стимулира дисциплинарните стереотипи в подрастващото поколение, от което все повече имаме нужда", допълни главния секретар.
Според Ахмедов предметът Религия е много специфичен и трябва да бъде диференциран, тъй като един учител не може да преподава всички религии, които се изповядват у нас. По думите му не е достатъчно само да се учи история на религиите, защото това не би довело до желания резултат. Като основна цел на въвеждането на този предмет Ахмед Ахмедов посочи децата да се учат на морал, толерантност и да знаят, че живеят в едно мултикултурно общество.
Предметът обаче е дискриминиран, въпреки че обществото иска да се изучава регулярно. Често предпочитани предмети са чуждите езици, а децата не могат да бъдат натоварвани толкова много и поради тази причина рядко се избира предметът Религия.
Според учителката по Религия Руска Тошева предметът ѝ се радва на успех в 20 ОУ, тъй като всички ученици от първи до четвърти клас го изучават. Тя казва, че има ученици и от пети и шести клас. В момента едно дете може да изучава този предмет с писменото съгласие на родителите.
"Задължителното изучаване на вероизповедание и вероучение има място в духовното училище, докато в светското училище е по-добре да се изучава предметът Религия. Практиката показва, че това е правилният път", поясни Тошева.

Руска Тошева поясни какво представляват часовете по Религия. В първи клас децата учат за големите християнски празници, а от втори до четвърти клас се запознават подробно с Библията.
С часовете по религия се прави и междупредметна връзка с часовете по Български език и литература, История и Музика. При извънкласни дейности децата посещават различни храмове, катедрали, джамия, синагога.

"Така те имат възможност да се запознаят и с другите религии, не само с християнството. А в днешно време е необходимо да познаваме и религията и на другите вероизповедания", обясни Руска Тошева.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.