Още един „пазител” на Корана се утвърди в гр. Мадан

На 23.08.2015 г. в Централната джамия на гр. Мадан се проведе тържество по случай успешното наизустяване на Корана от 15-годишният Абдуллах Хасан от гр. Мадан. Тържеството е второто по рода си за тази година, след като през месец май титлата „хафъз” получи и Абдуллах Хафузов, също от гр. Мадан.
Събитието бе уважено от близо 1600 мюсюлмани от област Смолян и съседна Гърция. Сред официалните гости бяха Главният мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи, съветникът по религиозните въпроси към Генералното консулство на Турция в Пловдив – Метин Акбаш, Районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов, Районния мюфтия на Благоевград Айдън Мухаммед, Районните мюфтии на Кърджали и Крумовград Бейхан Мехмед и Насуф Насуф, Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов, Директорът на СОДУ гр. Момчилград Ахмед Бозов,  хафъзи, имами и общественици от област Смолян.
Тържеството бе открито с четене на Коран от хафъз Мурад Хаджи, който е  основоположник на Курса за хафъзи в гр. Мадан, разкрит през 1999г. от Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България.
Програмата продължи с полагането на изпит от Абдуллах Хасан пред всички присъстващи, като под ръководството на директора на Курса хафъз Шефкет Хаджи, официалните гости отваряха Свещения Коран на произволна страница, а Абдуллах с лекота успяваше да прочете наизуст Словата на Аллах, което възхити и развълнува аудиторията.  
След като 15-годишното момче си заслужи титлата „хафъз”, Районния мюфтия на Смолян поздрави хафъз Абдуллах за усилията и търпението, което е положил, както и неговите учители и родители, които са го подкрепяли по стръмният път, който е извървял. Мюфтията заяви, че плодовете от тези усилия в Курса са налице и прикани мюсюлманите да предадат този заряд и на други места в страната.
Кмета на община Мадан изрази своето задоволство, че на територията на неговата община има такъв Курс и благодари на всички, които са допринесли за неговото изграждане и развитие.
Съветникът по религиозните въпроси към Генералното консулство на Турция в Пловдив каза, че днес имаме нужда да разбираме Свещения Коран заедно с примера на Пратеника Мухаммед (с.а.с.) и да предадем това знание и на останалите хора.
Главния мюфтия припомни, че Всевишния низпосла Свещения Коран на хората, за да намерят своята мисия в живота. Той се обърна към всички присъстващи и заяви, че ако искаме да бъдем щастливи на този и отвъдния свят, трябва да разбираме и прилагаме Корана в живота си. А Курсът за хафъзи в гр. Мадан е добър пример в това отношение, като възпитава кадри, които ще опазят Корана и ще го предадат на идните поколения.
В края на тържеството Главния мюфтия връчи свидетелството за успешното завършване на Курса на младия хафъз, а от името на официалните гости бяха поднесени подаръци.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.