Ако си мюсюлманин

Ако заявяваш, че си мюсюлманин, никога няма да лъжеш. Защото мюсюлманинът не лъже. Ако казваш, че си мюсюлманин, никого няма да клеветиш. Защото мюсюлманинът не клевети. При никакви обстоятелства няма да злословиш. Мюсюлманинът не злослови!Няма да търсиш потайностите на хората, техните недостатъци и греховете им. Няма да разполагаш скрити камери, бръмбари и микрофони, за да проследяваш и подслушваш. Мюсюлманинът не прави тези неща. Ако ти си мюсюлманин, не се възгордявай, не се самохаресвай, недей да тичаш не- прекъснато подир славата. Казваш, че си мюсюл манин. Тогава няма да си позволяваш да ядеш харам, дори ще стоиш далеч от съмнителните храни. Ако ти си мюсюлманин, то в такъв случай дори не- приятелите ти подир теб ще казват: «Този човек е прав- див, на него може да му се доверите!» Ако ти си мюсюлманин, тогава забрави за палячовщините и измамите и дала- верите. Щом като си мюсюлманин, няма да се подмазваш, да подлизуркваш. Щом казваш, че си мюсюлманин, дори твоите съседи немюсюлмани за теб ще говорят, че си човек като ангел. Ако си мюсюлманин, да знаеш, че не бива да тичаш като футболните фенове подир някой отбор или някоя религиозна секта или общност. Мюсюлманинът е човек праведен, с примерно поведение и достойнство. Не бъди мюсюлманин на думи, а действителен мюсюлманин. Мюсюлманинът е човек, от чиито ръце и сърце хората чувстват сигурност. Мюсюлманинът не признава явни или скрити идолопоклонства. Та как може да бъде истински мюсюлманин човек, който се прекланя пред парите, богатствата и стоките? Мюсюлманинът е като слънцето, свети ярко. На тъмния само името му е мюсюлманин. Ако не си справедлив и милостив, не казвай, че си мюсюлманин. Престани само да твърдиш, че си мюсюлманин. Щом като си мюсюлманин, заповядай в джамията, когато чуеш езана. Мюсюлманинът знае къде какво има. Той плаща дължимото за Корана, сюннета и религиозните закони. Ако си мюсюлманин, ти не би могъл да рекламираш уж допълнителните си ибадети, че си станал предната вечер да кланяш намаз, че на умре си живял като цар, че си ял фурми, пил от Зем- зем и си гледал от високо Кябето. Ако си мюсюлманин, не можеш да защитаваш раз- личните течения и паралел- ни дейности. Ако си мюсюлманин не можеш да живееш спокойно и в охолство, когато твоите събратя по вяра умират от глад или гнет, когато се влачат голи и боси. Ако си мюсюлманин ти не би могъл да предизвикаш вражди и конфликти. Ако си мюсюлманин, нямаш право да бъдеш дипломиран невеж и такъв да си останеш цял живот. Ако си мюсюлманин, ти си длъжен да изучаваш и да знаеш хилядолетния Коран и знанието на исляма. Ако си мюсюлманин, или ще се покажеш какъвто си или ще бъдеш какъвто изглеждаш. Ако отвън си зелен и отвътре зелен ще бъдеш,а не като дините отвън да си зелен,а отвътре червен. Ех, господине! Да бъдеш мюсюлманин не е да при- добиеш някое звание, а е религия на същността. Бъди вярващ. Бъди мюсюлманин. Бъди човек. Бъди мъж, учен с достойнство, но не и неук, невеж и прост човек.