Главно мюфтийство организира лятно училище за ученици в Турция

Отдел „Обрзование“ на Главно мюфтийство тази година отново организира лятно училище за ученици-юноши в Турция. Обучението ще продължи около три седмици. В него ще участват над 200 деца от всички краища на страната. Те ще участват в религиозно-културни програми в различни градове – Истанбул, Бурса, Текирдаг, Коня и др.
По време на престоя  си децата ще получат основни религиозни познания, ще участват в спортни занимания и ще опознаят и посетят културно-исторически и религиозни центрове и обекти. Също така те ще представят културата на мюсюлманско-турската общност в България.
 Всяка от групите се предвожда от възпитатели, които са подбрани сред завършилите висше ислямско образование, студентите от ВИИ и по-активните имами.
Учениците, образуващи групата от Североизточна България, се събраха на 26 юли пред Томбул джамия в гр. Шумен и в присъствието на представители на Главно мюфтийство и районните мюфтии бяха изпратени към съседна Турция. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.