Председателят на агенцията за турците в чужбина посети Шумен

Председателят на Агенцията за турците в чужбина Доц. Кудрет Бюлбюл заедно с генералния консул на Турция в гр. Бургас Ниязи Еврен Акйол посетиха Районното мюфтийство в  Шумен. Гостите бяха посрещнати от Районния мюфтия Месут Мехмедов. Кудрет  Бюлбюл направи кратка презентация на агенцията, като акцентира на възможностите за образование в Турция. След срещата гостите посетиха   джамията Шериф Хал Паша и СОДУ „Нювваб”.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.