Мюсюлманското изповедание си възстанови правото на собственост върху вакъфски имот. След дългогодишни усилия Районно мюфтийство - Велико Търново получи нотариален акт за историческата джамия "Ахмед Ага" в гр. Сухиндол.

Тя е построена от Ахмед Ага, родом от Севлиево, през 1814 г. Процедурата по възстановяване на правото на собственост започна през 2022г. и завърши две години по-късно.

Към настоящия момент джамията е със статут на паметник на културата от местно значение. След връщането на имота на Мюсюлманското изповедание следва и реставрация и консервация на джамията, за които Районно мюфтийство - Велико Търново вече подготвя проект.

В тази връзка районния мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев посети кмета община Сухиндол инж. Пламен Чернев, за да му благодари за усилията и съдействието, които положи, докато тече процедурата.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.