Конференция на тема "Турският периодичен печат в България между двете световни войни и проблемите на мюсюлманската общност" беше организирана в Шумен от Българската асоциация на завършилите висше ислямско образование (БАЗВИО) в сътрудничество с Фондацията за балкански изследвания в Скопие. Домакини на събитието бяха Районно мюфтийство - Шумен и духовно училище "Нювваб".

Научният форум беше открит от представителя на БАЗВИО и районен мюфтия на София Бейхан Мехмед и районния мюфтия на Шумен Месут Мехмедов.

В своя доклад председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед разгледа ролята на духовно училище "Нювваб" - гр. Шумен за развитието на турския периодичен печат в България в разглеждания период.

В анализа си Ведат Ахмед отбеляза, че ДУ "Нювваб" е допринесло за превръщането на Шумен във важен център на турския периодичен печат, но има и голям принос за развитието турския периодичен печат, в това число за развитието на мисълта на вярващите в България. 

Като пример в тази посока той посочи, че учениците на училището са издали три периодични издания, а по-късно възпитаниците му са издали и четири вестника, отстояващи мюсюлмански позиции. Наред с това ученици и възпитаници на "Нювваб" са писали в други четири вестника. Принос за развитието на мюсюлманския периодичен печат имат и авторитетни учители на Нювваб.

Доклади изнесоха също така членове на БАЗВИО, изследователи от Висшия ислямски институт, БАН, Шуменски университет и гости от Турция и Република Северна Македония.

Конференция приключи с връчване на сертификати за участие.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.