Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и главният секретар на Мюсюлманското изповедание Джелал Фаик се срещнаха със премиера Димитър Главчев и министъра на образованието Галин Цоков в Министерския съвет.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с религиозното образование и организирането на съвместни инициативи, които да насърчават толерантността и опознаването на различни религии и култури.

Д-р Мустафа Хаджи разказа на премиера детайли около процеса на обучение в Духовните училища в Шумен, Разград, Момчилград, както и преподаването на Религия-Ислям в държавните и общински училища.

Те провеждат обучение по утвърдените програми на МОН, а Министерството контролира дейността им чрез Регионалните управления по образование. На контрол подлежи и обучението по Религия-Ислям.

Главният мюфтия подчерта, че са започнати процедури в Министерството на образованието за акредитация на Висшия ислямски институт в София, за което благодари за любезното съдействие на министър Галин Цоков. 

Премиерът Димитър Главчев на свой ред увери, че Мюсюлманското изповедание може да разчита на подкрепа от държавата за максимално бързи административни срокове и процедури.

Министър Галин Цоков обясни какви са изискванията и стъпките за изпълнение на законовите разпоредби, за да стане възможно това.

"България е пример за толерантност и сътрудничество между различни културни общности. Те се възпитават от най-ранна възраст. Затова и темата за образованието е ключова”, подчерта министърът-председателят. 

Димитър Главчев и д-р Мустафа Хаджи изразиха готовност за принципна подкрепа за общи инициативи, които да възпитават в децата познаване на различните култури и обичаи.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.