Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Рамазан отново ни дари със своята красота и символика, а ифтарите през Свещения месец отново ще ни съберат заедно, за да споделим благодатта и да станем по-сплотени.

Вече 19-а поредна година месец Рамазан е „Месец за подпомагане на ислямското образование“.

Вашата и нашата подкрепа за Националната дарителска кампания най-добре личат в знанията и възпитанието на децата ни. С общи усилия през 2023 г. набраните средства в подкрепа на религиозното образование надхвърлиха 800 000 лв. С тях отново увеличихме броя на групите и децата, които посещават летните Коран-курсове, възнаградихме техните преподаватели и организирахме поредица от курсове и семинари както за учениците, така и за учителите.  

Продължихме традицията да подкрепяме преподаването на предмета "Религия - Ислям" в началните, средни и основни училища.

Финансирахме дейността на Духовните училища в Шумен, Русе и Момчилград. Наред с това организирахме летни училища за над 500 деца, които учат в тях.

Финансирахме дейността на школите за имами и Курса за хафъзи в гр. Мадан.

Подпомогнахме студенти, които се самоопределят като мюсюлмани с отпускане на месечни стипендии за най-успешните.

Издадохме учебници и литература в помощ на учениците от Коран курсовете и Духовните училища в Шумен Русе и Момчилград.

През 2024 г. продължаваме да отстояваме нашата кауза - децата ни познават Исляма, да спазват повелите на нашата религия и с моралните ценности, на които ни учи тя, да служат за пример на обществото. И в това начинание отново очакваме вашата активност и подкрепа.

Дарение в подкрепа на ислямското образование можете да направите по следните начини:

- Във фонд „Образование“ в Главното мюфтийство

- Касите в Районните мюфтийства

- По банков път: IBAN BG15DEMI92401000232957

(като посочите целта на дарението)

Съгласно принципите ни за прозрачност, отново ще публикуваме отчет за изразходването на постъпилите средства.

Аллах да бъде доволен от всички дарители!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.