Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи гостува в Стара Загора и откланя петъчен намаз в новопостроената джамия в кв. "Лозенец".

Изграждането ѝ започна през 2023 г. благодарение на частни дарители и с финансовата подкрепа на вярващите. Джамията може да събере около 200 души и ще бъде отворена за ибадети през месец Рамазан.

Главният мюфтия поздрави мюсюлманите в Стара Загора за общите им усилия и обединението, заради които новата джамия е отворила врати. Той посвети първото си хутбе в нея на настъпващия месец Рамазан. 

На срещата с д-р Мустафа Хаджи и вярващите присъстваха и районните мюфтии на Стара Загора и Сливен - Сейхан Мехмед и Турхан Хасан.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.