20 джамии, които се намират в областите Силистра, Добрич и Варна, ще отворят врати за първи път през месец Рамазан. 

Това се случва благодарение на проект за обучение на имами, който беше осъществен под ръководството на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи. 

Подготовката им продължи 8 месеца и включваше периодични срещи, лекции и семинари, чрез които имамите подобриха своите познания за Исляма.

По този начин беше изпълнена и целта на проекта, а именно те да могат да започнат да служат през месец Рамазан 2024 г. 

Последната среща новите имами беше в Силистра. В нея участваха главният мюфтия, както и районните мюфтии на Силистра, Варна и Добрич.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.