Новите правила, по които ще бъде извършена категоризация на имамите, бяха представени на заседание във Велико Търново.

С имамите от Районните мюфтийства - Велико Търново, Търговище, Сливен и Стара Загора се срещнаха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, експерти от отдел "Иршад" в Главното мюфтийство. На заседанието присъстваха също така районните мюфтии Нутфи Нутфиев и Ариф Мехмед.

При представянето на критериите Ведат Ахмед подчерта, че имамите са сред лидерите на мюсюлманската общност и имат важна роля в социалния живот на вярващите.

Районният мюфтия Нутфи Нутфиев на свой ред заяви, че целта на категоризацията е усилията на имамите да бъдат оценени и възнаградени достойно.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.