Резултати от конкурса "Джамията в моя живот" – 2023г. 

Мюсюлманското изповедание благодари от все сърце на всички участници в конкурса "Джамията в моя живот". През тази година институцията промени част от правилата и постави акцент върху три джамии, които са обявени за културно-историческа ценност, а именно - "Томбул джамия" - гр. Шумен, централна софийска джамия "Кадъ Сейфуллах ефенди", "Мурадие джамия" - гр. Пловдив.

След като разгледа творбите, конкурсната комисия излъчи победителите в съответните категории и възрастови групи. Те ще получат своите отличия, грамоти и подаръци през месец януари 2024 г. чрез Районните мюфтийства по местоживеене.

Публикувайки рисунките на участниците, използваме възможността отново да им благодарим за прекрасните произведения, големия интерес и приноса за опазването на паметта за едни от най-забележителните ни джамии.

Бъдете живи, здрави, ентусиазирани и много успешни! Аллах да бъде доволен от вас и да ви закриля!

 

РИСУНКА 

до 13 години

Ани Илиева 

Анифе Моллова 

Джемиле Мустафова 

Диляра Чалъшкан

Сали Коренски 

14 –18 години 

Дениз Кичикова 

Джанер Афузов 

Сибел Коренска

Елиф Мехмед

Аслъ Бейсимова 

Фунда Ахмедова 

19 – 25 години 

Джимка Кичикова 

Русма Пижова 

Жукиета Деспотова

Берна Шабанова 

Джуна Шондрова 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

До 13 години 

Мерве Авдикова

Исмаил Лютов

Али Хюсейн Али 

14 – 18 години 

Серкан Сали 

Алпер Осман

Сибел Коренска 

18 - 25 години 

Вахиде Мехмед 

Хавва Кунгьова 

Хатидже Терзийска

Мехмед Османоглу 

 

ЕСЕ 

До 13 години

Нелин Махмудова 

Сали Коренски 

Ирен Туджарова 

14 - 18 години  

Дилек Хасан 

Гюлджан Сабри 

Гамзе Кадир 

Арифе Шатърова 

19 - 25 години 

Хатидже Терзийска 

Мехмед Османоглу 

Ахмед Гавазов


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.