Зам. главният мюфтия Ахмед Хасанов посрещна в Главното мюфтийство делегация от университетски преподаватели, които посетиха България, за да се запознаят с културно-историческото наследство в страната и паметниците на културата, свързани с мюсюлманите. 

В тази връзка те посетиха сградата на Мюсюлманското изповедание и джамията "Кадъ Сейфуллах ефенди" в София, които също са със статут на недвижими културни ценности. 

Зам. главният мюфтия запозна делегацията с историята и архитектурните особености на сградите.

По време на срещата с представителите на академичната общност Ахмед Хасанов представи дейността на Мюсюлманското изповедание, разказа за социалните и културните дейности на институцията и традициите на вярващите у нас.

Учените на свой ред споделиха своите впечатления от обиколката страната.

На срещата присъстваха също така преподавателят във Висшия ислямски институт д-р Селиме Хасанова и експертът от отдел "Иршад" Бахри Иззет.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.