Мюсюлманско изповедание и през 2023 г. достигна до близо 10 хиляди души чрез националната кампания "Да споделим курбана си!". С подкрепата на вярващите институцията отново изгради мост между дарители и нуждаещи се. 

Месо от курбан беше заделено също така за мероприятия на Районите мюфтийства, летните училища, летните Коран курсове и пикници, в които участват децата.

В доклада си за резултатите от кампанията отдел "Социален" посочи, че по банковите сметки на Главното мюфтийство са постъпили средства за закупуване и колене на 19 крави, които се равняват на 133 овена. Сдружение "Хасене" от своя страна отново е дарило 210 овена. Увеличил се е броят на постъпилите курбани в Районните мюфтийства, като през тази година те са около 800. 

Чрез кампанията и през тази година бяха подкрепени хората от бедните страни. 30 крави бяха заклани на Курбан Байрам в Непал, където Мюсюлманското изповедание откри първата си джамия извън страната.

Главното мюфтийство изпрати 5 крави и в Нигерия. 

Мюсюлманското изповедание изказва благодарности на всички мюсюлмани за дарените курбани!

Аллах да приеме строенето добро и да ви дари със силна вяра, щастие и берекет във вашите домове!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.