Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и главният секретар на Мюсюлманското изповедание Джелал Фаик проведоха поредица от срещи с ръководители на ключови институции в Едирне.

Д-р Мустафа Хаджи и Джелал Фаик участваха в работен обяд с валията на Едирне Кюршат Кърбъйък. По време на срещата д-р Мустафа Хаджи изказа благодарности за ифтара в София, който беше организиран със съдействието на Валийството и събра над 700 души пред централната софийска джамия "Кадъ Сейфуллах Ефенди".

Програмата на главния мюфтия в Едирне включваше и среща с новоназначения областен мюфтия Хасан Башоглу. Д-р Мустафа Хаджи поздрави Башоглу за назначаването му на поста и изрази увереност, че дългогодишното сътрудничество с Главното мюфтийство ще бъде надградено по време на неговия мандат.

Ръководството на Мюсюлманското изповедание се срещна и с директора на областна дирекция "Миграция" Муса Ашълъоглу. Главният мюфтия и директорът на дирекция "Миграция" разговаряха за предизвикателствата, пред които институциите са изправени заради мигрантската криза, особено в градове като Едирне, които се явяват една от точките, през които преминава бежанският поток. 

Д-р Мустафа Хаджи и Муса Ашълъоглу обсъдиха възможностите за оказване на хуманитарна помощ в случаите, когато става дума за най-уязвимите и нуждаещите се сред мигрантите.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.