Мевлид в кърджалийско село Подкова събра стотици вярващи от региона, които отправиха своите молитви към Всевишния.

Сред гостите в джамията "Седемте моми" бяха зам. главният мюфтия Бейхан Мехмед, мюфтията на Гюмюрджина Ибрахим Шериф, общински съветници и кметове на населени места. 

Районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди поздрави присъстващите, а зам. главният мюфтия призова вярващите да поощрят децата си да участват в образователните инициативи на Мюсюлманското изповедание като Коран курсовете и изучаването на майчиния език, защото по този начин те съхраняват своята идентичност.

Бейхан Мехмед представи пред гостите и социалните инициативи на Мюсюлманското изповедание като Кампанията за подпомагане на сираци, чрез която институцията подпомага 542 деца без родители.

След програмата вярващите кланяха Обеден намаз и се присъединиха към тържествения обяд, осигурен от Районното мюфтийство.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.