ПРОТОКОЛ № 3
 
От заседание на Комисията по фетва, проведено на 09.03.2023 г. от 14:00 часа, чрез видео-конферентна връзка
 
Присъстващи:
1. Д-р Мустафа Хаджи, председател
2. Д-р Сефер Хасанов, член
3. Ведат С. Ахмед, член
4. Саид Мутлу, член
5. Ахмед Каравеизов, член
6. Айдън Юмеров, член
7. Давуд Маджир, член
8. Мехмедемин Мехмедеминов, протоколчик
 
Комисията разгледа следните въпроси:
1. Разваля ли говеенето използването на спрей за астма (или друга белодробна болест) или инхалация?
2. Разваля ли говеенето използването на хапчета за под език?
3. Разваля ли говеенето правенето на гастроскопия?
4. Разваля ли говеенето използването на капки за нос?
5. Разваля ли говеенето използването на спрей за нос?
6. Разваля ли говеенето използването на капки за уши?
7. Разваля ли говеенето миенето на уши?
8. Разваля ли говеенето използването на капки за очи?
9. Разваля ли говеенето поставянето на инжекция, която има лекарство?
10. Разваля ли говеенето използването на лепенки с лекарство или крем?
11. Разваля ли говеенето правенето на артериална катетеризация?
12. Разваля ли говеенето правенето на хемодиализа?
13. Разваля ли говеенето слагането на вагинални глобули?
14. Разваля ли говеенето слагането на анални свещички?
15. Разваля ли говеенето правенето на ендоскопия?
16. Разваля ли говеенето даряването на кръв?
17. Разваля ли говеенето правенето на кръвни изследвания?
18. Разваля ли говеенето преливането на кръв?
19. Разваля ли говеенето използването на паста за зъби?
20. Разваля ли говеенето правенето на гаргара с лекарство?
21. Разваля ли говеенето правенето на ларингоскопия?
22. Разваля ли говеенето ваденето на зъб или правенето на пломба?
23. Разваля ли говеенето слагането на зъбни импланти или лечение с лазер?
24. Разваля ли говеенето слагането на зъбна протеза?
25. Разваля ли говеенето правенето на хистероскопия?
26. Разваля ли говеенето пушенето?
27. Какъв е хукумът на консумацията на насекомите в Исляма?
28. Позволено ли е да работя в заложна къща като видеооператор, шофьор или друго, имайки предвид, че дружеството печели основно от лихви?
29. На кого се дава кеффаретът за говеенето?
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №18
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на спрей за астма (или друга белодробна болест) или инхалация?
Отговор: По принцип, ако човек може да говее без да го използва, нека да говее без да го използва. Ако се наложи да го използва, нека да го използва и да продължи да говее.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №19
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на хапчета за под език?
Отговор: Разваля го. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №20
Въпрос: Разваля ли говеенето правенето на гастроскопия?
Отговор: Разваля го. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №21
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на капки за нос?
Отговор: При положение че капките за нос не достигнат до гърлото, не развалят говеенето. Ако достигнат до гърлото, развалят говеенето. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №22
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на спрей за нос?
Отговор: Не го разваля. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №23
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на капки за уши?
Отговор: Не го разваля. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №24
Въпрос: Разваля ли говеенето миенето на ушите?
Отговор: Не го разваля. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №25
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на капки за очи?
Отговор: Не го разваля. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №26
Въпрос: Разваля ли говеенето поставянето на инжекция, която съдържа лекарство?
Отговор: Ако инжекцията е подхранваща, го разваля. Ако е обезболяваща и не подхранва, не го разваля. Решението е прието с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №27
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на лепенки с лекарство или крем?
Отговор: Не го разваля. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №28
Въпрос: Разваля ли говеенето правенето на хемодиализа?
Отговор: Разваля го. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №29
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на вагинални глобули?
Отговор: Не го разваля. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №30
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на анални свещички?
Отговор: Не го разваля прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №31
Въпрос: Разваля ли говеенето правенето на ендоскопия?
Отговор: Не го разваля. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №32
Въпрос: Разваля ли говеенето даряването на кръв?
Отговор: Не го разваля. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №33
Въпрос: Разваля ли говеенето правенето на кръвни изследвания?
Отговор: Не го разваля. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №34
Въпрос: Разваля ли говеенето преливането на кръв?
Отговор: Разваля го. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №35
Въпрос: Разваля ли говеенето използването на паста за зъби?
Отговор: Не го разваля, ако не слезе в гърлото. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №36
Въпрос: Разваля ли говеенето правенето на гаргара с лекарство?
Отговор: Не го разваля, ако не слезе в гърлото. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №37
Въпрос: Разваля ли говеенето правенето на ларингоскопия?
Отговор: Разваля го. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №38
Въпрос: Разваля ли говеенето ваденето на зъб или правенето на пломба?
Отговор: Не го разваля. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №39
Въпрос: Разваля ли говеенето поставянето на зъбни импланти или лечение с лазер?
Отговор: Не го разваля. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №40
Въпрос: Разваля ли говеенето поставянето на зъбна протеза?
Отговор: Не го разваля. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №41
Въпрос: Разваля ли говеенето правенето на хистероскопия?
Отговор: Не го разваля. Прието е с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №42
Въпрос: Разваля ли говеенето пушенето?
Отговор: Разваля го. Прието е с консенсус.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №43
Въпрос: Какъв е хукумът (основанието) на консумацията на насекомите в Исляма?
Отговор: Консумацията на насекоми е харам според Исляма. Прието с мнозинство.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №44
Въпрос: Позволено ли е да работя в заложна къща като видеооператор, шофьор или друго, имайки предвид, че дружеството печели основно от лихви?
Отговор: Принципно не е позволено, тъй като може да бъде намерена друга работа. Ако няма такава, тогава е позволено.
И Аллах знае най-добре.
 
РЕШЕНИЕ ФЕТВА №45
Въпрос: На кого се дава кеффаретът за говеенето?
Отговор: Кеффаретът се дава на бедни хора. Ако не успеете да намерите такива, можете да го дадете на някого, който попада в осемте групи, на които се дава Зекят.
И Аллах знае най-добре.
 
 
Д-Р МУСТАФА ХАДЖИ
Председател на комисията
 
МЕХМЕДЕМИН МЕХМЕДЕМИНОВ
Протоколчик 
 

© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.