Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи посети Районно мюфтийство - Търговище. 

Той изнесе лекция в джамията в с. Угледно, общ. Омуртаг и гостува на сохбет за жени, който се провежда в гр. Търговище.

Главният мюфтия беше посрещнат от и.д. районен мюфтия на Търговище Халил Алиев, районния мюфтия на Монтана Неджати Али, районния мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев, кмета на Върбица Мердин Байрам, кмета на с. Угледно Муса Мусов и имами от околните села.

Лекцията на д-р Мустафа Хаджи в с. Угледно беше посветена на семейните ценности, отношението към хората и околната среда.

Главният мюфтия призова мюсюлманската общност винаги да бъде модел за подражание във всяко едно отношение. 

Той подчерта, че чрез ибадетите възхваляваме Аллах и се молим за Неговото опрощение, а чрез добрите дела и човечността достигаме до хората край нас. 

Д-р Мустафа Хаджи говори за необходимостта от опазването на околната среда, защото природата принадлежи на Аллах Теаля.

След лекцията главният мюфтия проведе работна среща с районния мюфтия на Търговище, на която беше информиран за дейностите на Районното мюфтийство.

Програмата на д-р Мустафа Хаджи приключи с посещение на сохбета за жени, който се провежда всеки четвъртък в гр. Търговище от ваизетата Гюлшен Ахмедова и Гюлджан Мехмедова.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.