Загиналите в азербайджанския град Ходжалъ преди 31 години бяха почетени със специална програма в джамията "Кадъ Сейфуллах ефенди" в София. 

Събитието беше организирано преди Джума намаз. В него участваха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, зам. главните мюфтии Ахмед Хасанов и Бейхан Мехмед, главният секретар на Мюсюлманското изповедание Джелал Фаик, районният мюфтия на София Бейхан Мехмед и посланикът на Азербайджан Н. Пр. Хюсейн Хюсейнов. 

Програмата включваше четене на Коран-и Керим и завърши с дуа на главния мюфтия, който изнесе и Хутбе. 

След Джума намаз официалните гости се срещнаха с вярващите и участваха в традиционното за петъчния ден раздаване на топъл обяд.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.