Близо 100 жени от цялата страна участваха в поредица от семинари под надслов "Дух и будно съзнание", организирани от Районно мюфтийство - София. 

Трите теми в програмата - "Развиване на умения за справяне със стреса и ролята на религията", "Свещените месеци - духовният сезон на вярващите" и "Десет ключа към отглеждането на уверени и справящи се деца" бяха представени от психолога д-р Ханифе Муса и теолога д-р Селиме Хасанова, а модератор беше Емине Сечкина.

На откриването на семинарите присъства и районният мюфтия на София Бейхан Мехмед. Той изрази задоволство от интереса на вярващи от всички краища на страната към събитието. Бейхан Мехмед подчерта, че за Районно мюфтийство - София дейностите, насочени към жените, винаги са били приоритет и подчерта тяхната роля при организирането на най-важните инициативи на Мюсюлманското изповедание.

Всяка лекция в програмата на семинара беше съпътствана от дискусия и практически упражнения.

В знак на благодарност районният мюфтия връчи благодарствени плакети на жените, които участваха в организирането и провеждането на събитието.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.