Заместник главните мюфтии Ахмед Хасанов и Бейхан Мехмед участваха в среща със сираци, лекции и подготвителен семинар за Умре, които бяха организирани от Районно мюфтийство - Благоевград.

При срещата с близо 50 деца без родители и техните настойници заместник главният мюфтии говореха за съпричастността към сираците, за образователните програми на Мюсюлманското изповедание и социално-битовите условия в Духовните училища в Шумен, Русе и Момчилград.

Те подчертаха, че с подкрепата си мюсюлманите биха желали да обгрижват най-уязвимите в обществото не само материално, но и да им оказват морална подкрепа.

Зам. главните мюфтии благодариха на районния мюфтия на Благоевград Осман Кутрев за солидарността и подкрепата при организирането на националната кампания "Седмица на сираците", в която мюсюлманите от Благоевград събраха най-много средства.

При провеждането на обучителния семинар за подготовка за Умре в с. Дебрен гостите подчертаха, че мюсюлманите от областа имат все по-голямо желание да извършат ибадети в дома на Аллах - Кябе. 

През декември 2022 г. умреджиите от Благоевград бяха 55, а през февруари 2023 г. броят им надхвърля 50 души.

Пред вярващите мюфтиите разясниха правилата за извършване на Умре, символиката на Хаджа и Умрето в Исляма.

По време на семинара Бейхан Мехмед и Ахмед Хасанов отговаряха и на въпроси, свързани с изпълнението на ибадета. 

По време на двудневното посещение гостите изнесоха лекции, посветени на Трите свещени месеца.

Програмата на гостите в района завърши с посещение на новостроящия се многофункционален културно-образователен центр в с. Дебрен, който се изгражда с дарения на местните мюсюлмани.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.