Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи се срещна със зам.-председателя на Агенцията за турците в чужбина и родствените общности (YTB) Сайит Юсуф.

По време на разговорите в Главното мюфтийство представителите на двете институции обсъдиха осъществяването на проекти в областта на образованието.

Зам.-председателят на YTB представи най-новата международна стипендиантска програма на Република Турция, която дава възможност за кандидатстване и финансиране на обучението в едни от най-престижните университети в страната във всички степени на висшето образование.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.