Районно мюфтийство - Разград организира честване по случай 100-годишнината на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен.

Събитието събра на едно място районни мюфтии, служители на Мюсюлманското изповедание и вярващи.

Сред официалните гости в Разград бяха заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов и районните мюфтии на Шумен и Силистра Месут Мехмедов и Мюддесир Мехмед.  

Програмата започна с четене на Корана. Районният мюфтия на Разград Мехмед Аля поздрави гостите като домакин на събитието.

Акцент в програмата бяха лекциите на заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов и преподавателя в ДУ "НЮВВАБ" Мехмед Хасан. 

Мехмед Хасан представи биографиите и постиженията на най-авторитетните възпитаници на Духовното училище от Разградско. ,Заместник главният мюфтия на свой ред посвети своята лекция на най-изтъкнатия ученик сред тях - Осман Кълъч.

Събитието приключи с дуа на имама на джамията "Ахмед бей" в Разград и празнична вечеря.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.