Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи се срещна със служебния министър на външните работи Николай Милков. 

 Основната тема на срещата бяха организационни въпроси на Мюсюлманското изповедание.

Акцент в разговорите между д-р Мустафа Хаджи и Николай Милков беше организирането на Хадж и Умре от страна на Главното мюфтийство и възможностите за съдействие при подготовката на Хаджа. 

Министърът на външните работи изрази готовност да съдейства на Мюсюлманското изповедание в рамките на своите компетенции.

Главният мюфтия от своя страна благодари на министър Милков за приетата покана и готовността за съдействие.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.